Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenterna skall få lära sej C++ programmering samt parallellisering av algoritmer och behandling av stora datamängder.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande behärska C++ programmering samt m.ha. parallellisering vara förmögen att utnyttja moderna multiprocessorarkitekturer för att skapa effektiva program.

Innehåll

GRUNDERNA I C++

 • Skillnader mellan Java och C++
 • Klasser och objekt
 • Pekare och referenser
 • Dynamisk minneshantering
 • Konstruktorer och destruktorer
 • Överlagring

PARALLELLPROGRAMMERING

 • Samtidighet i program ("Concurrency")
 • Parallellisering
 • Trådar och processer
 • Open MP

Förkunskaper

Introduktion till programmering
Algoritmer och datastrukturer

Kursen ersätter följande kurser

Processprogrammering (2011-2012)

Litteratur

Handouts.

Länkar till dokumentationer och tutorials publiceras på Itslearning under kursens gång.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 21 timmar
 • Praktiska övningar - 42 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsord bedöms på basen av projektarbete, minst 50% av maxpoängen krävs för att få godkänt.

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2013-10-25 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning