Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • It 2001 - 2004 - Datakommunikation och nätverk
 • Mediateknik 2001 - 2004 - Dator- och nätverksteknik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

4 sp

Läranderesultat

Studenten skall

 • kunna hantera och förstå hårdvaran i ett datornätverk
 • förstå förhållandet mellan nätverksprotokoll & hårdvara
 • förstå funktionsprinciperna för olika servermiljöer
 • kunna installera och konfigurera serverdatorns systemprogramvara för olika servertyper
 • kunna ansluta arbetstationer och skrivare till ett datornät
 • känna till grundläggande nätverksadministration

Innehåll

 • funktion och hantering av hubbar, dataväxlar ("switchar")och routrar
 • funktionprincip och installation av Novell Netware
 • funktionsprincip och installation av Windows 2000 Server
 • funktionsprincip och installation av Linux Samba
 • kabeldragning och kabeltyper
 • anslutning av arbetsstationer och skrivare till ett datornät
 • installation av nätverksapplikationer
 • administrering av nätanvändare och -resurser
 • metoder och strategier för säkerhetskopiering

Förkunskaper

Datorn och datanät

Litteratur

Manualer, produktbeskrivningar, Internet-sidor

Studieaktiviteter

 • Handledning
 • Laborationer
 • Skriftlig rapport
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Utgången av läsåret

Kurs och studieplanssökning