Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2005 - Geriatrics, geriatric care and rehabiliation

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

After completion of the course the students are expected to

 • know the basics in nutrition
 • be aware of the quality of their own intake of food
 • be able to advice older people in questions concerning nutrition
 • be familiar with different kind of diets
 • be familiar with questions concerning nutrition in institutional care

Innehåll

Basics in nutrition for adults, a healty diet
Nutritional needs of older people
Diets
Nutrition in institutional care

Litteratur

Piper B. 2000. Diet and nutrition. Stanley Thornes Ltd. ISBN 0 7487 5325 7.

current research articles in the field

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Inlämningsuppgifter
 • Lectures, Individual assignments, field visits
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Ingen tentamen

Examinator

Dahl Birgitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning