Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Geriatrics, geriatric care and rehabilitation

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

1 sp

Läranderesultat

The student:

 • has a basic theoretical knowledge of age related diseases

Innehåll

 • Neurological diseases
 • Mental illness
 • Cancer and confronting dying patients
 • Anaemia
 • Typical infectious diseases in the elderly
 • Gastroenterological problems
 • Skin manifestations
 • Connective tissue disease
 • Visual and hearing impairment
 • Stroke
 • Diabetes mellitus
 • Incontinence problems and the elderly

Förkunskaper

Human aging 15 cu

Mer information

Geriatrics
29.11.05 09.15-10.00 Introduction to geriatrics
09.12.05 13.15-15.00 seminars
12.12.05 13.15-16.00 seminars
03.03.06 09.15-11.00 Exam

Litteratur

Tallis, Raymond 1998. Brocklerhurst's Texbook of Geriatric Medicine and Gerontology. Churchill Livingstone. Edinburgh. ISBN 0-443-05370-7
Topical articles

Studieaktiviteter

 • Arbete i simulerad miljö
 • Basgruppsarbete
 • Demonstrationer
 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Handledning
 • Inlämningsuppgifter
 • Laborationer
 • Presentationer
 • Produktioner
 • Projektarbete
 • Seminarier
 • Skriftlig rapport
 • Studiebesök
 • Tematräff
 • Övningar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Sundell Solveig

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning