Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2005 - 2006 - Allmänna studier (hagel)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

This course provides a basic introduction
to statistics and probability covering simple
statistical measures and probability distributions.

Läranderesultat

The students get a basic knowledge of collecting, describing and analysing data with statistical methods, that is
-to formulate problems in statistical terms.
-select and apply an appropriate model.
-interpret and communicate results.

Innehåll

Frequency distribution. Graphs. Central tendency. Variation. Correlation. Regression line.
Basic counting princilpes,Probability,probability distributions,expected values and
applications.

Litteratur

Caswell, F. 1995. Success in Statistics. London: John Murray Ltd. ISBN 0-7195-7202-9 ( pages 27-58, 68-69, 71-74, 84-88, 93-94, 100-102, 111-119, 122-124, 125-147)
David B.,2001. Statistics from Scratch an Intoduction for Health Care Professionals.Chichester: John Wiley & sons ISBN 0-471-96325-9

Reference litterature:
Freedman, D. 1998. Statistics. New York: WW. Norton & Company. ISBN 0-393-97083-3

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 56 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar
 • exams - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 90 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 14 timmar
 • Varav schemalagda studier: 76 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Durbo Badal Karis

Examinator

Durbo Badal Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning