Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hagel 2001 - 2004 - Basic professional studies

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

1 sp

Förkunskaper

Litteratur

Kumar, R. 1999. Research Methodology. A step-by-step guide for beginners. London: SAGE publications. ISBN 07619 6213.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Hem-/distanstentamen

Examinator

Lejonqvist Gun-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning