Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenterna den
kompetens som krävs för att planera, utföra och
rapportera ett examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande att
känna till processen och instruktionerna för ett
examensarbete i ingenjörbranchen.

Innehåll

Seminarium och verkstad enligt ARBS tidtabel
med tema
-process för ett examensarbere
-val av tema
-projektplan och egen forskning
-skrivguiden, tips och verkstad
-presentationen av examensarbete i Thesis Forum

Kursen ersätter följande kurser

Kursen ersätter obligatoriska kursen ''
Forskningsmetodik'' i alla studieplaner

Mer information

Kursen innhåller lektioner/seminarium/verkstad och
smågruppsmöten.

Litteratur

Studyguide/ Examensarbete
Källorna hänvisade i Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 60 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktiv deltagande till kursen.
Rapport och uppgifter enligt instruktioner i
Itslearning.

Lärare

 • Andersson Mirja
 • Makkonen-Craig Stewart
 • Åvall Ann-Kristin
 • Ray Jan-Anders
 • Stolt Kerstin

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (52 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 12:15 - 15:00 B320 Thesis seminars and workshops Introduction to course; the thesis process; thesis writing guide and template Andersson Mirja
Makkonen-Craig Stewart
2019-11-05 14:15 - 16:00 Thesis Seminars and Workshops Room E385. Writing abstracts in English by Nigel Kimberly
2019-11-06 12:15 - 14:00 D399 Thesis Seminars and Workshops Information retrieval Åvall Ann-Kristin
2019-11-06 14:15 - 16:00 D399 Thesis Seminars and Workshops Information retrieval Åvall Ann-Kristin
2019-11-12 13:00 - 14:00 Thesis Seminars and Workshops Rum B325. Så här skriver du mognadsprov!
2019-11-12 14:15 - 16:00 Thesis Seminars and Workshops Room F365. Giving presentations in English.
2019-11-13 12:15 - 15:00 F367 Thesis seminars and workshops Engineering ethics Makkonen-Craig Stewart
2019-11-13 12:15 - 15:00 B327 Thesis Seminars and Workshops Professional Swedish 1 Stolt Kerstin
2019-11-20 12:15 - 15:00 B320 Thesis seminars and workshops Project management 1; Energiteknik masters programme at Åbo Akademi Andersson Mirja
2019-11-25 12:30 - 14:00 Thesis Seminars and Workshops Rum B325. Våga tala inför publik
2019-11-27 12:15 - 15:00 B522 Thesis seminars and workshops Professional English 1 Ray Jan-Anders
2019-11-27 12:15 - 15:00 F367 Thesis Seminars and Workshops Professional Swedish 2 Stolt Kerstin
2019-12-03 10:15 - 11:45 D4109 Thesis Presentations - Nhu Tran and Oliver Folger 10:15-10:45 Nhu Tran - "The Impact of Printing Orientation on The Tensile Properties of Parts Printed by Fused Deposition Modelling". 11:00-11:30 Oliver Folger - "Topology Optimization of a Mounting Bracket". Supervisor : M.Vihtonen Examiner: S.Gebrehiwot Andersson Mirja
Gebrehiwot Silas
Vihtonen Mathew
2019-12-04 13:00 - 15:00 B320 Thesis Seminars and Workshops Professional English 2 Ray Jan-Anders
2019-12-04 13:15 - 15:00 B328 Thesis Seminars and Workshops Engineering ethics Makkonen-Craig Stewart
2019-12-11 12:15 - 14:00 B320 Thesis seminars and workshops Project management 2 Andersson Mirja

Kurs och studieplanssökning