Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge grundläggande kunskaper i vågrörelselära, akustik, optik och modern fysik.

Läranderesultat

Studerande skall behärska våglärans, geometriska och fysikaliska optikens tillämpningar samt känna till moderna fysikens elementära lagbundenheter.

Innehåll

Grundläggande vågbegrepp
Akustiska storheter
Dopplerefekten
Geometrisk optik
Speglar och linser
Optiska instrument
Fysikalisk optik
Fotometri
Speciell relativitetsteori
Relativistisk mekanik
Fotoeffekt
Bohratomen
Väteatomen
Pauliprincipen
Partiklars vågegenskaper
Röntgenstrålning
Atomkärnans struktur
Bindningsenergi
Radioaktivt sönderfall
Kärnreaktioner
Kärnenergi
Introduktion till partikelfysik
Strålskydd

Förkunskaper

Elementär matematik och förmåga att använda kalkylator.

Litteratur

Wolfson, Richard: Essential University Physics, Pearson, Addison & Wesley 2000

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 56 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 24 timmar
  • Självstudier - 48 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 128 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 48 timmar
  • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Kursens hemsida

meddelas senare

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2010-11-18 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning