Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs fördjupar den teoretiska kunskapen i
patofysiologin gällande sjukdomar.
tillämpad i klinisk kontext, med
fokusering på patientsäkerhet.
Kursen fungerar även som bas för efterkommande
kurser.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studeranden
förmå:
- diskutera etiologin, tecken och symptom,
komplikationer och prognoser gällande de
vanligaste inre medicinska sjukdomarna.
- identifiera lämpliga diagnostiska
underökningsmetoder gällande de vanligaste
inre medicinska
sjukdomarna
- förklara de olika behandlingsalternativen,
deras funktion, inklusive risker, sidoeffekter
och prognos

Innehåll

I denna kurs fokuserar vi på centrala problem inom
klinisk fysiologi i olika kontext.

Förkunskaper

Studerande bör ha avlagt följande kurser:
Grundkurs i Aanatomi och fysiologi. Medicin 1.

Mer information

För att kursen skall bli godkänd krävs att:
- Studenten tittar på föreläsningarna
- Deltar i quizzer på ItsLearning
- Godkänd slutexamen
- För vårdprogrammen (FV,HV,BM,SJ) ingår 1sp
Grundstudier i vaccinationskunskap

Litteratur

ItsLearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 5 timmar
  • Självstudier - 35 timmar
  • Nätbaserade - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (138 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt ItsLearning

Omtentamensdatum

  • 2019-11-22
  • 2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2020-06-27 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-21 12:00 - 14:00 E385 Medicinska ämnen II Tentamen Enoksson Maria
Ring Joachim
Stenbäck Pernilla
Tana Jonas
Tillman Ilse
2019-10-21 12:00 - 14:00 E383 Medicinska ämnen II Tentamen Enoksson Maria
Ring Joachim
Stenbäck Pernilla
Tana Jonas
Tillman Ilse
2019-10-21 14:00 - 16:00 E385 Medicinska ämnen II Tentamen Enoksson Maria
Hellsten Thomas
Stenbäck Pernilla
Tana Jonas
Tillman Ilse
2019-10-21 14:00 - 16:00 E383 Medicinska ämnen II Tentamen Enoksson Maria
Hellsten Thomas
Stenbäck Pernilla
Tillman Ilse
Åkermarck Erica
2019-10-23 12:00 - 14:00 E383 Medicinska ämnen II Tentamen Enoksson Maria
Hellsten Thomas
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
Tillman Ilse
2019-10-23 12:00 - 14:00 E385 Medicinska ämnen II Tentamen Enoksson Maria
Hellsten Thomas
Stenbäck Pernilla
Stockmann-Broo Christine
Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning