Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Social- och hälsovården i ett multiprofisionellt perspektiv
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Social- och hälsovården i ett multiprofisionellt perspektiv
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Social- och hälsovården i ett multiprofisionellt perspektiv
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Social- och hälsovården i ett multiprofisionellt perspektiv
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Social- och hälsovården i ett multiprofisionellt perspektiv
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Social- och hälsovården i ett multiprofisionellt perspektiv
 • Av 2001 - 2004 - Social- och hälsovården i ett multiprofisionellt perspektiv
 • Ft 2001 - 2004 - Social- och hälsovården i ett multiprofisionellt perspektiv
 • So 2002 - 2004 - Multiprofessionellt samarbete

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Se inlärningsresultat

Läranderesultat

Studerande
- stärks i den egna yrkesidentiteten
- övar sig i att samarbeta utgående från ett multiprofessionellt perspektiv
- ser likheter och skillnader mellan professionerna och reflekterar över vilka faktorer som hindrar, underlättar eller möjliggör samarbete inom social- och hälsovården

Innehåll

Samarbete, ansvar, möjligheter, hinder, yrkesprofil och människan

Förkunskaper

Grundstudier och yrkesstudier

Mer information

Kursen inleds med ett gemensammt informationstillfälle 29.08.2007
Den gemensamma tidtabellen och tidtabellen för basgrupperna finns i kursbeskrivningen på ASTA och i ARBS.
Deltagandet i informationstillfället, föreläsningar och basgruppsträffar är obligatoriskt.
Studerande bör anmäla sig även i kursmiljön i BLS.

Litteratur

Se kursmiljön på BLS

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 9 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 56 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 101 timmar
 • Varav schemalagda studier: 19 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

 • Alenius-Karlsson Nanny
 • Gustavson Mia
 • Kukkonen Göta
 • Onninen Berit
 • Rosenbröijer Carl-Johan
 • Savolainen Jari
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Nanny Alenius-Karlsson

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Det syns enbart den gemensamma tidtabellen för kursen här i ASTA. För tidtabellen angående basgruppsarbete bör du gå till ARBS och se på tiderna under respektive basgrupp; MPS bas01, MPS bas02 och MPS bas04.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning