Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att genomföra en experimentell kurs i syfte att åstadkomma en
miljö som simulerar processen i att utveckla en reklamkampanj i
verkligheten.
Att utsätta sig för den konkurrenssituation som uppstår då man
tävlar om det vinnande bidraget.
Att lära studenten hur man effektivt presenterar sina idéer, såväl
skriftligt som muntligt.
Studenten har möjlighet att utnyttja all den kunskap hon samlat
på sig i tidigare kurser, såväl marknadsförings- som övriga
kursen inom företagsekonomin.

Läranderesultat

- Förmå studenten att anta en konkret utmaning och inse
betydelsen av den aktuella målgruppen.
- Inse betydelsen av segmentering, målgrupper och positionering
vid planering av kampanjen.

Innehåll

Kampanjen utförs denna gång för Fazer. För att kunna utföra en
kampanjplan bör studenten bl.a. behärska hur man gör en
situationsanalys, segmenterar sin marknad, använder sig av
tillgängliga marknadsundersökningar, planerar sitt medieval
samt inser vikten av god copy writing. Därtill kommer studenten
att utsättas inför situationer de inte blivit undervisade i.
”Learning by doing” är viktigt!

Det finns flera olika sätt att trendspana. Ett av dem är scape-
scanning, vilket innebär att man
går ut i miljöer och iakttar det man ser med hjälp av ett antal
uppsatta parametrar. I detta sammanhang gäller det att
trendspana produkter som är relevanta för Fazer. Begreppet
produkt skall ses i dess utvidgade betydelse; innehåll,
förpackning, material etc.

Kursen kulminerar i en muntlig presentation och en skriftlig
rapport där studenterna presenterar sitt kampanjförslag inför ett
team bestående av representanter från Fazer och ett
reklamproffs. Presentationstillfället är obligatoriskt för alla
kursdeltagare men kampanjförslaget utförs av den student i
gruppen som har de bästa förutsättningarna för detta.

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

1)Parente, Donald E. Advertising Campaign Strategy: A Guide to
Marketing Communications Plans.
2)Nya ord till salu: En bok om copywriting: Johan Holmström,
Carl Lewenhaupt, Johan Olivero, Anna Qvennerstedt
3)Allt det material som publiceras på itsLearning inom ramen för
denna kurs.
4)Kursdeltagarna bör på eget initiativ inhämta information som
stöder själva uppgiften. Gör det till din sak att veta ”allt” relevant
om den marknad du opererar inom.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • - 48 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 138 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 138 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Praktikfall och avklarad tentamen

Lärare

 • Hernberg Mervi
 • Willför Christel

Examinator

Willför Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-10-07 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning