Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande förstår inköpets betydelse för företaget samt att de kan hantera central inköps och lageroptimerings verktyg.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå anskaffningsprocessen i sin helhet samt att relatera företagest inköp till lagernivåer och det bundna kapitalet.

Innehåll

Studerande

 • skapar ett produktspecifikationsverktyg för inköp
 • skriver ett anbud
 • skapar en modell för att jämföra leverantörer
 • planerar ett fiktivt inköp
 • utför ABC-analys på exel
 • bekantar sig med lagerstyrningsmodeller
 • relaterar inköp och bundet kapital till företagets ekonomi som helhet

Förkunskaper

Affärslogistikens grunder (eller motsvarande kunskap) godkänd.

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

 • NÄRVARO
  Obligatorisk närvaro på presentationer (75 %)
  -DEADLINES
  Alla deadlines inom perioden (deadlines för övningar och övriga uppgifter specificeras i timplanen, som delas ut då kursen börjar).

 • FÖRTUR TILL KURSEN
  Studerande (FE-08) med internationell affärslogistik som huvudämne har förtur till den kurs som är inskriven på LG-08 läsordning.

Litteratur

l. Proffs i inköp; Ulf Skoog & Conny Widlund 2001, ISBN 91-972102-1-8, eller nyare upplaga
2. Logistik (läran om effektiva materialflöden), Jonsson & Mattson, 2005, ISBN 91-44-04182-9. kapitel 11, 12, 15
3. An Introduction to Management Science
av Anderson, Sweeney, Williams och Wisniemski
ISBN 978-1-84480-595-2
Endast kapitel 11 (inventory models)
4. Övrigt material meddelas vid kursintroduktionen
övrigt kursmaterial distribueras via BLS

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 12 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 26 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 86 timmar
 • Varav schemalagda studier: 47 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Björk Kaj-Mikael

Examinator

Björk Kaj-Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se arbs

Examinationsformer

 • 2009-10-22 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning