Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens syfte är att studenten lär sig grundläggande värmeöverföringsteori, för att analysera värmeöverföring och lösa problem med värmeöverföring.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att -känna till olika former av värmeöverföring: ledning, konvektion och strålning -utföra värmetekniska kalkyler på värmeväxlare -kunna använda värmväxlare i praktiken -formulera teoretiska modeller av praktiska värmeöverföringsproblem.

Innehåll

- Introduktion till differentialekvationer - Värmeöverföring via ledning i en dimension - Värmeöverföring via ledning i två dimensioner - Värmeöveföring via konvektion (påtvingad konvektion, extern och intern) - Fri konvektion - Värmeväxlare - Introduktion till värmeöverföring via strålning

Förkunskaper

Linjär algebra, Differentialkalkyl,integralkalkyl, Termodynamik,strömningslära

Mer information

All övrig info hittas på kursens Itslearning-websida

Litteratur

Fundamentals of Heat and mass transfer 6th edition- Incropera/Dewitt/Bergman/Lavine

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Praktiska övningar - 45 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Kurstentamen Course Assignments

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2017-03-18

Kursens tidtabell

See ARBS

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM3, heat transfer course code - DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-01-10 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-01-16 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-01-17 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-01-23 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-01-24 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-01-30 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-01-31 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-02-06 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-02-07 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-02-13 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-02-14 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-02-20 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-02-21 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-02-27 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-02-28 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-03-05 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-03-06 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas
2020-03-12 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer Gebrehiwot Silas
2020-03-13 09:15 - 12:00 B320 Heat Transfer For EM#, Heat transfer course code-DE-2-041 (0) Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning