Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studerande grundläggande matematiska färdigheter i Algebra,

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - utföra beräkningar med reella och komplexa tal - känna till enkla funktioner och dess grafer - kunna lösa ekvationer, olikheter och ekvationssystem - kunna tillämpa grundläggande begrepp inom lineär algebra (vektorer, matriser)

Innehåll

-reella och komplexa tal -funktioner och dess grafer -ekvationer och olikheter -första- och andragradsekvationer med tillämpningar -elementära funktioner -exponential- och logaritmfunktioner -trigonometriska funktioner Lineär algebra (matriser med tillämpningar) - matriser och determinanter - tillämpningar på ekvationssystem Aritmetiska sekvenser Vektoralgebra

Litteratur

Kursliteratur: Föreläsningsanteckningar och övningar Thomas, George B., Jr., Finney, Ross L., Calculus och Analytic Geometry, 9th edition, Addison Wesley Referensliteratur: College Mathematics with Technology. Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler. Prentice-Hall

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 65 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Tentamen 100% (3 deltenter)

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-08-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning