Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I detta studieavsnitt lägger du grunden för följande kompetenser:

Lärande-och karriärkompetens

Faktabaserat beslutsfattandekompetens

Globala mål i fokus:

#1 INGEN FATTIGDOM
#4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA
#5 JÄMSTÄLLDHET
#8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
#9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR
#10 MINSKAD OJÄMLIKHET
#16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
#17 GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:

Du kan använda ett modernt redovisningsprogram.
(Färdighet)

Du kan självständigt sköta bokföring för ett litet
aktiebolag.(Kunskap)

Du kan göra bokslut och momsdeklaration.
(Färdighet)

Innehåll

Årsbokslut gjort med Briox redovisningsprogrammet.
Periodiseringar, bokslut, moms-rapporter, samt
offisiella finansiella rapporter.

Förkunskaper

Studeranden skall ha klarat av kurserna
Affärsredovisning och Bokslut eller inneha
motsvarande kunskaper.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Praktiska övningar - 55 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten lämnar in
alla inlämningsuppgifter inom utsatt tid.

Lärare

Puukko Linda

Examinator

Puukko Linda

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning