Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Högre yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förse studenterna
med nyaste kunskap och strategisk förståelse för
utvecklingstrenderna i medietekniken beträffande
medieproduktion och mediekonsumption. Studenten
får också färdigheter och erfarenhet av att
använda medieteknik i sitt arbete.

Läranderesultat

 1. Kunskap i nya teknologier och deras
  möjligheter inom media speciellt inom sociala
  medier, webbteknologier, streamingteknik, online-
  distribution för smarttelefoner/surfplattor och
  molntjänster.
 2. Kunskap och erfarenhet av att samla in och
  organisera information med RSS-läsare såsom Google
  Reader, iGoogle, NetVibes.
 3. Få erfarenhet av att använda sociala medier,
  för olika ändamål, såsom Facebook, Twitter,
  Flickr, Youtube
 4. Få erfarenhet av att använda och administrera
  sociala medier såsom bloggar, Wikin, CMS
 5. Få erfarenhet av kollaborativa och personliga
  verktyg såsom Google Docs, Zoho, Dropbox, Evernote
 6. Kunna sätta upp videostreaming-verktyg såsom
  Bambuser, uStream
 7. Ha uppfattning om att utnyttja och producera
  appar för smarttelefoner och surfplattor
 8. Få kunskap över att hur man kan utnyttja
  molnverktyg och -tjänster
 9. Få ny kunskap om och strategisk förståelse för
  medietekniken.

Innehåll

 1. Nya teknologier och deras möjligheter inom
  media speciellt inom sociala medier,
  webbteknologier, streamingteknik, online-
  distribution för smarttelefoner/surfplattor och
  molntjänster.
 2. Insamling och organiserande av information med
  RSS-läsare såsom Google Reader, iGoogle, NetVibes.
 3. Sociala medier såsom Facebook, Twitter, Flickr,
  Youtube
 4. Administrering av sociala medier såsom bloggar,
  Wikin, CMS
 5. Kollaborativa och personliga verktyg såsom
  Google Docs, Zoho, Dropbox, Evernote
 6. Videostreaming-verktyg såsom Bambuser, uStream
 7. Utnyttjande och producerande av appar för
  smarttelefoner och surfplattor
 8. Molnverktyg och -tjänster
 9. Kunskap om och strategisk förståelse för
  medietekniken.

Förkunskaper

En yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen och minst tre års
arbetserfarenhet efter att examen erhållits

Litteratur

The Social Media Bible: Tactics, Tools, and
Strategies for Business Success, 2nd Edition,
Lon Safko,
ISBN: 978-0-470-62397-8,
Paperback,
771 pages,
October 2010

Media Technology : Critical Perspectives
Van Loon, Joost
Pages: 188
Publisher: Open University Press
Location: Buckingham, , GBR
Date Published: 2008

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 18 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

 1. Förhandsuppgift
 2. Inlärningsdagbok 1
 3. Mellanuppgift
 4. Inlärningsdagbok 2
 5. Avslutninguppgift

Lärare

Kelly Owen

Examinator

Kelly Owen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning