Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenterna tematisk grupphandledning för att skapa forskningsresultat som beskriver det nordiska medielandskapet i dag.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att slutföra sitt examensarbete.

Innehåll

Seminarieövningar, skrivstöd.

Förkunskaper

TV-4-002 Nordic Mediascape metodkurs.

Studieaktiviteter

  • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Uppsatser

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

  • Lundsten Lars
  • Stocchetti Matteo

Examinator

Lundsten Lars

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2011-12-31

Examinationsformer

2011-06-18 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning