Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens mål är att studenterna lär sig orientera sig i det nordiska medielandskapet på ett problembaserat sätt. Studenterna lär sig också sådana kvalitativa forskningsmetoder som gör det möjligt att samla in ny kunskap om mediebruk. Kursen är avsedd att ligga till grund för studenternas tematiska examensarbeten inom forskningsprojektet Nordic Mediascape 2020.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att anpassa relevanta metoder för kvalitativ beskrivning av samtida mediebruk i Norden.

Innehåll

Forskningsprocessen. Designer inom kvalitativ forskning. Forskningsetik. Kritisk granskning av vetenskapliga rapporter. Orientering i det nordiska medielandskapet.

Förkunskaper

Proseminarium.

Litteratur

- Kvalitativa forskningsintervjun (Steinar Kvale)
- Metoder i kommunikationsvetenskap (Mats Ekström & Larsåke Larsson)
- Nordicom Information (i urval)
- Nordicom Review (i urval)
- The Nordic Media Market 2009. Media Companies and Business Activities Redaktör: Eva HarrieNordicom, 2009, 193 p., (Nordic Media Trends; 11) - ISSN 1401-0410
http://www.nordicom.gu.se/?portal=publ&main=info_publ2.php&ex=273&me=5 Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 7 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 60 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 120 timmar
 • Varav schemalagda studier: 15 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
- hemtentamen av litteratur
- aktivt deltagande i övningar
- konstruerande av frågeschema
-- forskningsplan

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
-- litteratur (40%)
-- övningar (10%)
-- frågeschema (20%)
-- forskningsplan (30%)

Lärare

 • Lundsten Lars
 • Stocchetti Matteo

Examinator

Lundsten Lars

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-12-31

Kursens tidtabell

Undervisning, övningar & feedback v. 36, v. 38, v. 40 och v. 42.

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning