Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att genom grupphandledning ta fram ett antal tematiskt samordnade examensuppsatser kring dokumentärfilm och kommunikation mellan olika kulturer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att presentera en färdig examensuppsats under temat "Bridges -- dokumentärfilm och kulturella broar".

Innehåll

BRIDGES 2010 – dokumentärfilm och kulturella broar (5sp)

(LL&JN 11juni2010)

-- examensarbete med kulturellt tema
-- grupphandledning juni – december 2010
-- intensivkurs i Sydafrika 27-29 september 2010
-- färdigt examensarbete december 2010

Bridges 2010 erbjuder dig en chans att skriva ett seriöst och fokuserat examensarbete i mediekultur, specifikt interkulturell dokumentärfilm. Relevanta teman kan t. ex. vara kulturella stereotyper eller gruppdynamik i interkulturella filmteam.

Vi samlar en grupp nästan färdiga medianomer som vill jobba effektivt och målmedvetet med ett gemensamt tema. Utgångspunkten är hur man gör en främmande kultur begriplig genom dokumentärfilm.

Bridges 2010-examenskursen ger studenterna ett tema, metodhandledning och skrivstöd. En del av deltagarna tas ut som Finlands representanter för att delta i Bridges 2010-intensivkursen i Johannesburg med filmstudenter från Finland, Ghana och Sydafrika. Kursens tidpunkt är 27-29 september 2010.

Temaprojektet är en del av North-South-South-samarbetet med filmskolor i Ghana och
Sydafrika. Handledare är Lars Lundsten och Jan Nåls som också driver NSS-samarbetet med fokus just på dokumentärfilm i mångkulturella sammanhang. Examenskursen utgår från de teman som behandlats under kursen "Visual
Construction of Reality" våren 2010.

TIDTABELL:
 anmäl intresse helst per tisdag 15 juni 2010 till E-post: lars.lundsten@arcada.fi
 informationsträff onsdag 16 juni 16-17
 skrivning av ansökan till SACOMM onsdag 16 juni kl 17-19
 seminarier må 21 juni kl 17-19, må 28 juni kl 16-18, må 23 augusti kl 17-19 , må 30 augusti kl 17-19, må 13 september kl 17-19 (datum för oktober-november meddelas senare),
 intensivkurs i Johannesburg 27-29 september
 presentation av färdiga examensarbeten i december 2010

Förkunskaper

Studenten skall ha ha avlagt alla de studier som förutsätts för att få skriva examensarbete.

Kursen ersätter följande kurser

Kursen kan enligt avtal med examinator ersätta någondera av följande:
MK-1-004 (0) - Examensseminarium eller TV-2-002 (0) - Metodik

Studieaktiviteter

  • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Uppsatser

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

  • Lundsten Lars
  • Nåls Jan

Examinator

Lundsten Lars

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2011-05-31

Examinationsformer

2010-12-01 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning