Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att hjälpa studerande att vidga sitt kontaktnät, att få praktisk erfarenhet av hur olika produktioner genomförs och ge studerande olika modeller för problemlösning inom kreativ produktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ha en god uppfattning om en produktions produktionsfas inom en specifik genre samt få insikt i hur andra studerande och professionella löser specifika produktionsmässiga samt kreativa problem.

Studerande förväntas efter kursen kunna jobba som assistent i medieproduktioner utanför högskolan.

Innehåll

Medverkan som assistent vid handledda studentproduktioner.

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Mer information

Kursprestationen kan utföras när som helst under studietiden. Deltagande i flera produktioner utförda vid olika tidpunkter under studierna kan sammanräknat utgöra innehållet i kursen. Varje produktion bör rapporteras separat. Kursanmälan görs av utbildningsansvarig i samband med utvärdering av rapporten.

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 67 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 67 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 67 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Veriferat deltagande som assistent i studentproduktioner (intygas vid behov av produktionens producent t.ex. genom en skriftlig bekräftelse som bifogas till assistent-rapporten).

Studerande lämnar in en assistent-rapport som innehåller åtminstone följande:

1) egen reflektion över inlärning under produktionens gång: egen insats samt insikter om processen.
2) beskrivning av arbetsuppgifterna
3) redogörelse för samarbetet med handledare
4) utredning över tidsåtgången

Som referens till omfattningen av rapporten ges ett längdkrav på minst 2 sidor A4

Rapporten samt ev. bilagor lämnas in till utbildningsansvarig.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Nordström Fred
 • Nordström Robert

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS eller separat tidtabell

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Kurs och studieplanssökning