Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerandena använder sina yrkeskompetenser under reella projekt inom eller utanför Arcada.

Läranderesultat

Inlärningsresultaten fokuserar på reflektioner över projekt, projektledning, tidsanvändning, problemlösning och kundrelationer.

Innehåll

Kursen består av projekt eller projektbaserade uppgifter i team eller individuellt som studerandena själv skaffar och manövrerar.

Förkunskaper

Baskunskaper i det ämnet som projekten berör.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Kursen är en projektbaserad praktik-kurs utan föreläsningar som går under hela läsåret. Vilka projekt som godkänns som kursmaterial bör diskuteras med den kursansvariga läraren.

Litteratur

-

Studieaktiviteter

  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
  • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen examineras på basen av utfört projekt samt projektbeskrivningens och rapporteringens omfång och utformning.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning