Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan hantera verktyg som kamera, mikrofon och klippprogram. Efter kursen kan studenten jobba med korta inslag för tv och internet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna använda Avid som verktyg.

Med många uppgifter kommer studenten att kunna göra korta inslag från fältet till färdig videofil som kan skickas ut på Stadi-TV.

Efter kursen kan studenten basteorierna för klipp och kan hantera grunderna i olika NLE-softwara.

Studenten kan de grundläggande arbetsflöden.

Innehåll

Lektioner, demonstrationer och praktiska övningar.

Förkunskaper

Grunderna i audiovisueltt berättande

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kontakta kursansvarig lärare för mera information.

Litteratur

Referenslitteratur ges av kursläraren.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 48 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 5 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten är närvarande (80%) vid lektioner och gör givna uppgifter

Lärare

  • Grabber Klaus
  • Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning