Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
  • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen i kursen är att studenten skall reflektera och analysera över en egen erfarenhet och utmaning hen mött i visuellt berättande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande ha analyserat djupare i den visuella utmaning hen varit med om och utvecklat djupare förmåga att resonera kring visuellt berättande och dess budskap.

Innehåll

Resultatet av kursen skall bli en essä på ca 5-10 A4 sidor. Essän skall vara din berättelse om visuellt berättande. Din berättelse skall handla om en utmaning, ett dilemma/problem du mött i verkligheten när du arbetat med visuellt berättande. Du skall skriva essän i jag form och som om du skulle befinna dig i den utmanande situationen precis nu. Tänk på att du befinner dig i skapandeprocessen och du har en utmaning att lösa.
Du skall referera till litteratur och filmer som berör samma problematik som du befinner dig i under processen.

Kursen börjar med ett möte med handledaren (examinatorn) där du kort förklarar din ide. Tillsammans med handledare läggs upp en plan hur arbetet skall fortsätta. Handledningstillfällen kan ske på distans eller möten där studenten får feedback under processens gång.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kontakta kursansvarig för mer information.

Litteratur

Kurslitteraturen väljs utifrån vad essän behandlar och väljs ut specifikt för varje student.

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Självstudier - 125 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
En essä enligt överenskommelse med handledare.

Lärare

Nordström Robert

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (2 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Observera att kursen inte har en öppen anmälningsperiod. Intresse att delta i kursen anmäls per epost till kursens examinator. Kursen kan tas när som helst under läsåret.

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning