Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens målsättning är att ge en fördjupning av TV-journalistikens särdrag jämfört med annan journalistik. Kursenbehandlar bland annat betydelsen av TV-berättande, intervjuteknik och grafikanvändning i ljuset av de krav som det förändrade medielandskapet innebär med tanke på framförallt journalistik i kort format så som nyhetsinslag och reportage.

Läranderesultat

Grunderna i TV-berättande, intervjuteknik och grafikanvändning.

Innehåll

Studieperioden består av föreläsningar, analysuppgifter, diskussioner och boktentamen.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ansvarig person:
Arcada - Jan Nåls, SSKH - Bo-Erik Mannerström

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 45 timmar
  • Självstudier - 88 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Närvaro 80%
Godkänd tent samt uppgifter

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Kontakta kursansvarig på SSKH

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning