Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa en produktionsprocess där
alla inriktningar samarbetar med ett gemensamt mål i sikte. Att
fördjupa insikterna i dramaturgi, klippanalys och personregi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen
delta och bidra i en produktionsprocess, med tyngdpunkt på
fiktion. Studeranden skall kunna producera och analysera
manus, kunna samarbeta med skådespelare och även kunna
analysera och planera en editeringsprocess.

Innehåll

Inom ramen för kursen skall eleverna
utveckla en egen produktion från idé till manus till produktion
på fältet. Tyngdpunkt läggs på manus
personregi, produktionsledning, klipp och analys av andras
filmer.
Produktionerna skall vara ca 5 minuter långa.

Förkunskaper

Singelkamera 1
Singelkamera 2

(eller motsvarande kunskaper)

Kursen ersätter följande kurser

Kortfilm

Mer information

Närvarokrav 80 %

Litteratur

McKee, Robert 1999 Story
Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting.
London: Methuen

Karel Reisz & Gavin Millar
The techique of Film Editing
Focal Press
ISBN 0 240 51437 8

Pat Cooper & Ken Dancyger: Writing the Short Film
Focal Press

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Deltagande i en produktionsprocess med förplanering, pitch, inspelning och postproduktion

Lärare

 • Cantell Saara
 • Grabber Klaus
 • Hemming Alf
 • Nordström Robert
 • Törnqvist Jutta

Examinator

Cantell Saara

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

se ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning