Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska träna sig i konsten
att arbeta fram en tydligt gestaltas historia genom, idéarbete,
research, och skrivprocess

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
skriva dramatiserade historier för kortfilm

Innehåll

Genomgångar och diskussioner kring idé, researcharbete,
manusproduktion och dramaturgi

Förkunskaper

MK-2-007 Dramaturgi och Retorik

Mer information

Kursen är kopplad till TV-2-036 Fiction 1. Kontakta kursansvarig
för mer information

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination: En Essä, ett synopsis och ett spelbart 5-10 min
manus inom fiction

Lärare

Granath Thomas

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2013-12-20 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning