Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att notera svagheterna i studentens baskunskaper inom webbdesign, att förstärka denna kunskap och uppdatera den med dagsaktuella trender och tekniker.

Läranderesultat

Studerande skall efter avslutad kurs ha en fördjupad kunskap inom webbdesign som möjliggör studeranden att utföra webbprojekt på egen hand enligt dagens standard, t.ex. som frilansare.

Innehåll

1. Repetition av webbdesign grunder
2. Html5
3. Användargränssnitt och målgrupp
4. Val av teknik och verktyg
5. Projekt

Förkunskaper

Grunder i Photoshop (eller dylikt) och webbdesign.

Litteratur

Html5 for Web Designers - Jeremy Keith
CSS3 for Web Designers - Dan Cederholm
Responsive Web Design - Ethan Marcotte

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 33 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination 1: Avslutat projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning