Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att samarbeta med flera aktörer involverade i ett och samma projekt.

Läranderesultat

Kursen förbereder studenten för projektledning och kundrelationer. Efter avklarad kurs är studenten förmögen att leda projekt t.ex. som frilansare.

Innehåll

1. Projektledning
2. Kundrelationer
3. Administration av projekt
4. Webbdesign
5. Webbproduktion
6. Presentation av projektet

Förkunskaper

Webbdesign och grafisk design, eller motsvarande.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kontakta kursansvarig lärare för mer information.

Litteratur

Kurslitteratur rekommenderas under kursens gång.

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1: Uppgifter och presentationer
Examination 2: Avslutat projekt
Examination 3: Deadliner
Examination 4: Närvaro

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning