Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att lära sig att se kritiskt på användargränssnitt i vår omgivning och vara förmögen att finna lösningar för att förbättra svagheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden vara förmögen att designa användarvänliga lösningar för olika användargränssnitt, främst grafiska användargränssnitt på webben.

Innehåll

1. Användargränssnitt
2. Använbarhet
3. Användarvänlighet
4. Målgrupper
5. Design av grafiska användargränssnitt

Förkunskaper

Webbdesign grundkurs, Photoshop grundkurs eller motsvarande.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen.

Mer information

Kontakta kursansvarig lärare för mer information.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination 1: Uppgifter och presentationer
Examination 2: Avslutat projekt
Examination 3: Deadliner
Examination 4: Närvaro

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se - see ARBS

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning