Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens målsättning är att undersöka strukturen och
syntaksen i XML och att ge en klar överblick av
språkets väsentligaste användningsändamål.

Läranderesultat

I slutet av kursen är studerande förmögen att skriva
en XML specifikation för givet ändamål och en XML
schema för att validera den.

Innehåll

I slutet av kursen är studerande förmögen att skriva
en XML specifikation för givet ändamål och en XML
schema för att validera den.

Förkunskaper

Baskunskaper i HTML and CSS

Kursen ersätter följande kurser

---

Litteratur

XML Pocket Reference: Robert Eckstein (O'Reilly)
XML in a Nutshell : Harold & Means (O'Reilly)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studerande producera en
slutrapport som klart specifierar schemat OCH
LOGIKEN BAKOM DEN för XML specifikationen som
studerande har utvecklat under kursens
projektarbete.

Lärare

Kelly Owen

Examinator

Kelly Owen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2011-05-03 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning