Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att forska teorin och
praktiken av att utveckla och marknadsföra
applikationer för iPhone och iPod Touch.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten vara
förmögen att förstå skillnaderna mellan webb
applikation och en native app och att utveckla
webb applikationer för iPhone och Ipod Touch.

Innehåll

Kursen kommer att

1. repetera html och css
2. forska i aspekter av html5 och css3
3. utveckla kunskaper i javascript och
användningen av libraries, främst JQuery
4. skapa en fungerande webb applikation för iPhone
5. lansera och publicera applikationen

Förkunskaper

Studerande bör ha grundlig kunskap i html och css
samt vara något bekant med javascript.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 140 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Kelly Owen

Examinator

Kelly Owen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning