Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till några dramaturgiska schabloner som verktyg att analysera film.

Studenten känner filmens och tv:s historia och den tekniska utvecklingen, konventionerna i narrativa filmer och television.

Studenten lär sig de alla olika typer av filmanalys: från Munsterberg till genderanalys.

Läranderesultat

Målsättningen med kursen är att lära studeranden att se film och analysera olika rollkaraktär, deras funktioner enligt olika modeller.

Dramaturgiska benämningarna gås igenom och de blir vertyg med vilka man kan diskutera manus för film och tv.

Studenten blir nyfiken för filmens historia och ser dess påverkan på nytida film.

Filmen har filosofi.

Studeranden lär sig olika typer av tv-program, genre och televisionens historia.

Innehåll

Förbererande lektioner med exempel och några schabluner.

Filmanalys enligt model i grupper. Grupperna visar filmen och sin analys.

Gemensamma tittningar på flera filmer och tv-program -> diskussion.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 83 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten gör uppgifterna och befinner sig minst 80% på lektioner.

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning