Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Förkunskaper

Ska ha genomgått MK 2-007 Dramaturgi och Retorik och.....

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 45 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
  • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

  • Granath Thomas
  • Hemming Alf

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning