Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
Det övergripande målet är att förbättra
kommunikation på engelska i yrkesrelaterade
situationer.
Medieinnehåll producerat i andra kurser
sammanställs på engelska som exempel på
professionell kompetens till en webbortfölj.
Avsikten med den elektroniska portföljen är att
fungera som verktyg för att marknadsföra den
studerandes kompetens och gynna
karriärutvecklingen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- presentera en personlig webportfölj innehållande
arbeten som demonstrerar kompetens inom
medieproduktion och gynnar karriärutsikter.
- uppvisa riktig och stilistiskt lämplig
användning av såväl skriven som talad engelska.
- kunna författa fackrelaterade dokument
(affärsbrev, arbetsansökan & CV,
projektförslag/erbjudanden och rapporter).
- presentera yrkesrelaterade ämnen både muntligt
och skriftligt på korrekt och passande språk.
- hålla en presentation om ett branschrelaterat
ämne utnyttjande lämpliga hjälpmedel, t.ex.
PowerPoint.

Innehåll

Material som sammanställs till webportfölj.
Formell och informell engelska; talat och skrivet
språk i yrkesrelaterade sammanhang; presentationer
på engelska; fackspråk (affärsbrev,
arbetsansökningar och CV,
projektförslag/erbjudanden, rapporter).

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Mer information

Inlämningsdatum bör hållas!
Närvaro är obligatorisk.

Litteratur

Material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
  • Självstudier - 35 timmar
  • - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
1 Tillräcklig närvaro i
närundervisningstillfällen.
2 Anpassa skriftligt material för användning i en
webprtfölj.
3 Framföra en presentation i anknytning till en
produktionsuppgift eller webportfölj.
4 Producera en arbetsansökan & CV.
5 Skriva en rapport med lämplig struktur.

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-11-07

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 13:00 - 15:00 B323 English Professional Communication FM Kimberley Nigel
2022-09-05 09:15 - 12:00 B323 English Professional Communication FM Kimberley Nigel
2022-09-12 13:00 - 15:00 E385 English Professional Communication FM Kimberley Nigel
2022-09-19 13:00 - 15:00 E385 English Professional Communication FM Kimberley Nigel
2022-09-26 09:15 - 12:00 B323 English Professional Communication FM Kimberley Nigel
2022-10-03 13:00 - 15:00 B323 English Professional Communication FM Kimberley Nigel
2022-10-10 09:15 - 12:00 B323 English Professional Communication FM Kimberley Nigel
2022-10-17 13:00 - 15:00 E385 English Professional Communication FM Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning