Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge studeranden färdighet och teoretiska kunskaper
för att förstå problematiken och metoderna för
produktion av multimedia.
Basteknik för produktion av bild-, ljud-,
animerings- och videomaterial presenteras och
tränas. Kursen fortsätter med en genomgång av
verktyg för bearbetning av media samt fördjupning
i teknologier och standardisering som möjliggör
multimedia på Internet, Intranät och
lokalt i en dator. Vid slutförd kurs har
studeranden producerat en multimedieprodukt.

Läranderesultat

1. skriva manus och storyboard
2. planera gränssnitt, flöde och struktur
3. producera och redigera text, bild, ljud och
video
4. komprimera och integrera multimedia
5. känna verktyg och problematik i multimedia
6. skapa en högkvalitativ multimedia slutprodukt

Innehåll

Definition av multimediabegreppet
Presentation av typiska multimediaprodukter
Standardisering och teknologier inom multimedia
Produktion och redigering av audio- och
videomaterial
Produktion av grafik och animering

Förkunskaper

Internet teknik, Klient- och Serverprogrammering
samt foto, video och audiokurser

Kursen ersätter följande kurser

Multimedieproduktion

Mer information

Sista inlämningsdatum veckan då kursen slutföres

Litteratur

Chapman Nigel and Chapman Jenny: Digital
Multimedia, Wiley, 2009, ISBN 978-0-470-51216-6
Johnson Mark R., Crawford Charles G. and Armbrust
Christen M.: High Definition DVD Handbook -
Producing for HD DVD and Blu-ray Disc, McGraw-
Hill, 2007, ISBN 978-0-07-149585-1
Gulliksson Håkan och Lindström Jakob: Ljud och
bild över nätverk, Studentlitteratur, 2002, ISBN
91-44-04200-0
Keränen Vesa, Lamberg Niko ja Penttinen Jukka:
Digitaalinen media, Docendo, 2005, www.docendo.fi Extern länk,
ISBN 951-846-198-8
Keränen Vesa, Lamberg Niko ja Penttinen Jukka:
Multimedia, Teknolit Oy, 2000, www.teknolit.fi Extern länk,
ISBN 951-846-027-2
Deitel H. M., Deitel P. J. and Nieto T. R.:
Internet and World Wide Web, How to Program,
Prentice Hall, 2000, www.prenhall.com Extern länk, ISBN 0-13-
016143-8

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 43 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla tre projekt godkänt utförda.

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

1 Multimediaprodukter, planering av multimedia,
projekt 1 ut
2 Standarder, teknologier, användargränssnitt,
manus, projekt 1 in, projekt 2 ut
3 Berätta med video och film, manus, storyboard
4 Produktion och redigering av videomaterial
5 Ljudmiljö, produktion och redigering av
ljudmaterial, projekt 2 in, projekt 3 ut
6 Redigering av ljud, produktion av midi
7 Planering, produktion och redigering av
multimedia
8 Redigering av multimedia, planering av
gränssnitt, ljudspår, textning, projekt 3 in
9 Resultat, avslutning

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning