Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge möjlighet till en fördjupning inom sitt specifika fält inom området för speldesign (programmering, design, grafik,
audio, video, etc)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen att arbeta i ämnesövergripande
grupper och ha en bild av hela
utvecklingsprocessen av ett spel genom att
använda problembaserat tänkande och kreativ
problemlösning.

Innehåll

Under Arcada Game Jam kursen skall man under en
vecka planera, designa och skapa ett videospel.
Man jobbar i grupper som t.ex. programmerare,
speldesigner, artist. Spelet skall basera sig på
temat eller keywords som ges i början av
kursen. Man kan använda verktyg som bäst passar en själv eller måslsättningarna
men Arcada bjuder på Game Maker 2 lisens och
Adobe CC paketet under kursen.

OBS! Man får 2,5 studiepoäng per Game Jam, två godkända sessioner resulterar alltså i 5
studiepoäng, som är det maximala antalet. Man
kan också vara med i online jams (då får man ca
1,25 sp för 48h jams, och 2,5 sp för en veckas
jams.

Förkunskaper

Games Theory & Design eller kompletterande
kunskaper (grafisk design, ljuddesign etc)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Ett fungerande spel som skickats in till
plattformen som definieras i början av kursen.

Lärare

Ahonen Mirko

Examinator

Ahonen Mirko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Kurs och studieplanssökning