Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att överbrygga
kommunikationen mellan åk1 och åk2.

Läranderesultat

Uppnå förmåga att exemplifiera problematik kring
olika kommunikativa situationer och formulera detta
i praktiska experiment.

Innehåll

Planera och verkställa arrangemangen kring Fältkurs
i analog kommunikation del 1.

Förkunskaper

Fältkurs i analog kommunikation 1

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 57 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 67 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 67 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs aktivt deltagande i föreläsningar och fältträning enligt Commedias upplägg. Rapportering sker till examensansvarig via epost innan periodens slut.

Rapporteringens omfattning 2-4 sidor innehållande diskussion kring åtminstone följande:

1) Kort beskrivning av innehållet i kursen

2) Kursens relevans för att uppnå kompetensmålet

3) En reflektion och beskrivning över det egna ansvarsområdet, engagemanget och deltagandet

4) En reflektion över någon speciell aspekt av samvaron under kursen i jämförelse med eventuella egna erfarenheter från den tidigare delen av kursen

Kursen bedöms med vitsordet godkänd/underkänd.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt separat tidtabell

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning