Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att överbrygga
kommunikationen mellan åk1 och åk2.

Läranderesultat

Uppnå förmåga att exemplifiera problematik kring
olika kommunikativa situationer och formulera detta
i praktiska experiment.

Innehåll

Fältkurs med uppgifter och övningar i gruppdynamik och problemlösning. Kommunikativ verksamhet vars målsättning är att uppbygga en gemenskaps- och tillhörighetskänsla.

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 4 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 67 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 67 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs aktivt deltagande i föreläsningar och fältträning enligt Commedias upplägg. Rapportering sker till examensansvarig. Rapportering per epost senast innan periodens slut.

Rapporteringens omfattning 2-4 sidor innehållande diskussion kring åtminstone följande:

1) Kort beskrivning av innehållet i kursen

2) Kursens relevans för att uppnå kompetensmålet

3) En reflektion över det egna engagemanget och deltagandet

4) En reflektion över någon speciell aspekt av samvaron under kursen

Kursen bedöms med vitsordet godkänd/underkänd.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt separat tidtabell. OBS att en del av bokningarna inte syns i ARBS.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning