Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

A. KREATIVITET
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media

Läranderesultat

Kunskap
- Du har insikter och kunskaper i research för manus och manusframställning för olika genrer.

Färdighet
- Du behärskar de centrala begreppen inom manusframställning.
- Du kan tillämpa de centrala begreppen i ditt eget skrivande för olika genrer.

Förhållningssätt
-Du anpassar din skapande verksamhet till givna omständigheter.
-Du anpassar din kreativitet för att tillsammans nå gemensamma målsättningar i grupp.

Förkunskaper

Manus för fiktion

Litteratur

Välj någon av följande titlar:

Fredrik Lindqvist (2009): Att Skriva Filmmanus
Stockholm, Adastra Media

McKee, Robert (1999) Story - Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting.
London: Methuen.

Rib Davis (1998): Writing Dialogue For Scripts
London, A & C Black

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Inlämnat och bearbetat manus för kortfilm
Examination 2: 80% deltagande och deltagande i kursens samtliga uppgifter: Skrivövning 1&2, Researchövning 1&2, Manusversion 1&2

Lärare

 • Blomqvist Arn-Henrik
 • Lindfors Kauko
 • Nordström Fred
 • Nordström Robert

Examinator

Blomqvist Arn-Henrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (6 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-31 09:15 - 12:00 A309 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2022-09-14 09:15 - 12:00 Manusproduktion Zoommöte!! Blomqvist Arn-Henrik
2022-09-28 10:15 - 15:00 A309 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2022-10-10 09:15 - 12:30 A309 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2022-10-12 10:15 - 15:00 A312 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2022-10-19 16:00 - 19:00 A211 Manusproduktion Taylor Neil Andrew
2022-10-25 16:00 - 19:00 A211 Manusproduktion Taylor Neil Andrew
2022-10-26 10:00 - 12:15 A309 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2022-10-26 13:00 - 19:00 A211 Manusproduktion Taylor Neil Andrew
2022-11-07 09:15 - 12:30 A309 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2022-11-09 10:15 - 15:00 A309 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2022-11-23 10:15 - 15:00 A309 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2022-12-07 10:15 - 15:00 A309 Manusproduktion Blomqvist Arn-Henrik
2022-12-16 13:30 - 15:30 A311 Manusproduktion Läsning av MoR manus för Slutproduktion Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning