Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens målsättning är att ge fördjupade kunskaper i personregi genom att både teoretiskt och praktiskt undersöka relationen mellan skådespelare och regissör. Vi går igenom personregins faser från casting till postproduktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande inneha fördjupade kunskaper i personregi: casting, improvisation, repetition och inspelning, och därigenom vara redo att regissera skådespelare i fiktionsfilm.

Innehåll

KURSEN TJUVSTARTAR DÅ VI ONSDAGEN DEN 14.10. KL 19 GÅR PÅ TEATERHÖGSKOLANS FÖRESTÄLLNING ”ADRESS”. OBLIGATORISK NÄRVARO.

Föreläsningar, övningar och Work Shop med skådespelare.

Förkunskaper

Kursen Personregi eller motsvarande kunskaper

Mer information

NÄRVAROPLIKT: 80%
Teaterföreställningar och filmvisningar
Föreläsningar
Praktiska uppgifter
Inlämnade skriftliga uppgifter

Kursen utgör Masterclass för Manus och Regi samt Producentskap under läsåret 2015-16

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Bengts Ulrika
 • Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred Nordström

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning