Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducera interaktivt berättande på ett kritiskt sätt som får deltagarna förmögna att artikulera de praktiska och teoretiska svårigheterna under skapandet av en interaktiv berättelse.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:

1. definiera interaktivt berättande och förklara klart och tydligt vad det är, och vad det inte är.
2. klart kunna klargöra för olika typer av modeller av interaktivt berättande.
3. producera en eller flera design exempel för en enkel interaktiv berättelse.
4. pitcha idén för en interaktiv berättelse för en specifik publik.

Innehåll

Block 1: teorier och övningar
Block 2: skapande av en storyboard för en interaktiv berättelse med hjälp av de presenterade teorierna.
Block 3: skapande av story världar för återanvänbara berättelser.
Block 4: Grupparbete: berättelsen värld.
Block 5: Grupparbete: skapande och pitchande av en story värld samt demonstration av en berättelse för en specifik målgrupp.

Förkunskaper

Inga.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen.

Mer information

Kursen sker nästan uteslutande online. Det kommer att finnas ett obligatoriskt möte i början av kursen och ett andra möte i slutet.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger alla uppgifter och avlägger den slutliga produktionen.

Lärare

Kelly Owen

Examinator

Kelly Owen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-05-28

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning