Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
A. KREATIVITET
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap
-Du har allmän kunskap om produktionssätt och funktioner som förutsätts för professionellt arbete inom flerkameraproduktion.
- Du har kunskaper som krävs för att jobba på en grundläggande professionell nivå med medieinnehåll producerat i en broadcast miljö inom en viss kontext.
- Du behärskar de viktigaste begreppen och processerna för att på en professionell nivå skapa medieinnehåll för produktion i en broadcast-miljö.

Färdighet
- Du kan på en grundläggande nivå hantera utrustning som används för olika funktioner inom flerkameraproduktion.
- Du kan hantera inriktningsspecifik utrustning för flerkameraproduktion på en grundläggande professionell nivå.
- Du har färdigheter på en grundläggande professionell nivå för produktionsarbete i en komplex produktionsprocess.
- Du behärskar kommandospråket för flerkameraproduktion

Förhållningssätt
- Du reflekterar över feedback och kan utnyttja den för att förbättra det gemensamma utförandet.
- Du förstår ledarskapets roll i skapande verksamhet och kan leda och bli ledd mot gemensamma målsättningar i en stor produktionsgrupp.
- Du anpassar din kreativitet för att tillsammans nå gemensamma målsättningar i en komplex produktionsprocess.

Innehåll

Kursen ges inriktningspecifikt i samband med producerandet av en flerkameraproduktion med flera avsnitt. Kursen innehåller föreläsningar, inriktingsspecifika föreläsningar, planering i grupp, studentledd produktionsplanering och inspelning samt feedback tillfällen. Produktionens typ förutsätter närvaro enligt separat tidtabell och studeranden är ansvariga sinsemellan att produktionens behov tillgodoses.

Förkunskaper

Medieproduktion, Produktion i Broadcastmiljö eller motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Flerkamera 1 och Flerkamera 2 (av olika inrikningar)

Mer information

Kursen hålls i samband med studioproduktioner och -sändningar på Arcadas nätsändningar. Närmare info om tidtabellen ges vid kursstart. Kursen
kräver också arbete utanför det normala veckoprogrammet.

Kursens innehåll består av laborerande i en studiomiljö. Pedagogiken förutsätter närvaro:
- Obligatorisk närvaro (80%, frånvaro kräver anmälning på förhand)
- Närvaro är en förutsättning för fungerande gruppdynamik i kursen.
- Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val för kursverksamheten.
- Feedback tillfällen och presentationer kräver närvaro för rättvis ventilering av arbetsprestationerna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro (80%).

Aktivt deltagande i planering, utförande och feedback.

Godkänt genomförd ledarroll vid inspelning/sändning. Visad förmåga att ta till sig feedback och genom den revidera kursproduktionen.

Godkänt deltagande i stödande funktion vid inspelning/sändning. Visad förståelse för hantverkets betydelse för helheten. Visad förståelse för flerkamera processen som verktyg.

Personlig reflektion av processerna upplevda under kursen (krav för innehåll ges vid kursstart). Reflektionen ligger som grund för vitsordsbedömningen. Inlämning bör möta deadline.

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Lönnfeldt John
 • Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-24 13:00 - 18:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-10-26 09:15 - 13:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Inriktningsspecifik flerkamera FOTO föreläsning Nordström Fred
2022-10-31 09:15 - 18:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-11-07 13:00 - 18:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-11-14 09:15 - 18:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-11-21 09:15 - 18:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-11-23 09:15 - 12:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Inriktningspecifik flerkamera FOTO check up Nordström Fred
2022-11-28 09:15 - 18:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-12-05 09:15 - 18:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-12-08 09:15 - 21:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Bygge för produktion Ahonen Mirko
Nordström Fred
Nyroos Jenny
2022-12-09 09:15 - 21:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Bygge för produktion Ahonen Mirko
Nordström Fred
Nyroos Jenny
2022-12-12 09:15 - 18:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-12-13 09:15 - 21:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Produktion Ahonen Mirko
Nordström Fred
Nyroos Jenny
2022-12-14 09:15 - 21:00 A209 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Ahonen Mirko
2022-12-15 09:15 - 21:00 A211 Inriktningsspecifik kurs i flerkamera Produktion Ahonen Mirko
Nordström Fred
Nyroos Jenny

Kurs och studieplanssökning