Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Ingår huvudsakligen i följande yrkesspecifika kompetenser:
A. KREATIVITET
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
D. PROFESSIONELL SAMVERKAN

Läranderesultat

Kunskap
- Du har grundläggande kunskap om vad produktion av medieprodukter innebär.
- Du kan grunderna i video- och audioteknik.
- Du kan grunderna i berättartekniker för att göra en fortsatt kreativ verksamhet möjlig.

Färdighet
- Du kan de viktigaste produktionsprocesserna för audiovisuell produktion.
- Du kan de grundläggande begreppen inom audiovisuellt berättande.
- Du hanterar basutrustning i enkameraproduktion och har bekantat dig med central programvara för efterarbete av audiovisuellt material.
- Du har grundläggande färdigheter för produktionsarbete i grupp.

Förhållningssätt
-Du anpassar din skapande verksamhet till en given beställning
-Du anpassar din kreativitet för att tillsammans nå gemensamma målsättningar i grupp.

Innehåll

Föreläsningar samt praktiska övningar i att producera innehåll, bild och ljudmaterial samt hantering av materialet i postproduktionssammanhang. Dessutom ges inblick i produktionspersonalens olika uppgifter, produktion inom media i olika former samt produktionsprinciperna för skolproduktioner på Arcada.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Angående närvaro i kursen:

- Observera att närvaro på föreläsningar är en förutsättning för fungerande gruppdynamik i samband med gruppverksamheten i kursen.
- Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val för kursverksamheten och kan föranleda kompenserande uppgifter.
- Grupparbetstillfällen, feedbacktillfällen och presentationer kräver närvaro för rättvis ventilering av arbetsprestationerna.

Litteratur

Ges vid kursstart

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 100 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Work Shops - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Deltagande och aktivitet
Godkända övningsuppgifter
Godkänd tentamen och färdighetsprov

Som grund för bedömning i kursen ligger vitsordet i tentamen. Utförande av övningsuppgifter, färdighetsprovet (kursproduktion) och deltagande och aktivitet under föreläsningar samt workshop kan påverka vitsordet.

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Lönnfeldt John
 • Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-31 09:15 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion Nordström Fred
2022-11-01 09:15 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion FOTO 1 Nordström Fred
2022-11-01 13:15 - 16:00 A311 Introduction to Media Production Online media Ahonen Mirko
2022-11-02 09:15 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion Ljudlektion1 Lindfors Kauko
2022-11-02 12:15 - 16:00 A311 Introduktion till medieproduktion IMP med Nanna: producentskap, manus och regi Engebretsen Nanna
2022-11-03 13:00 - 16:00 A311 Introduktion till medieproduktion Nordström Fred
2022-11-04 09:15 - 12:00 A311 Introduction to Media Production Online media Ahonen Mirko
2022-11-08 09:15 - 12:30 A309 Introduktion till medieproduktion FOTO 3 Nordström Fred
2022-11-08 13:15 - 16:00 A309 Introduction to Media Production Online media Ahonen Mirko
2022-11-09 12:15 - 16:00 A311 Introduktion till medieproduktion IMP med Nanna: producentskap, manus och regi Engebretsen Nanna
2022-11-10 09:15 - 12:30 A311 Introduktion till medieproduktion FOTO 4 Nordström Fred
2022-11-11 13:15 - 16:30 A309 Introduktion till medieproduktion Ljudlektion 2 Lindfors Kauko
2022-11-14 09:15 - 12:30 A309 Introduktion till medieproduktion KLIPP 1 Grabber Klaus
2022-11-15 09:15 - 12:00 Introduktion till medieproduktion Reserverad tid för utförande av uppgifter Nordström Fred
2022-11-15 13:15 - 16:00 A311 Introduction to Media Production Online media Ahonen Mirko
2022-11-16 09:15 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion Ljudlektion 3 Lindfors Kauko
2022-11-17 09:15 - 12:30 A309 Introduktion till medieproduktion FOTO 5 Nordström Fred
2022-11-18 09:15 - 12:30 A309 Introduktion till medieproduktion IMP med Nanna: producentskap, manus och regi Engebretsen Nanna
2022-11-18 13:15 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion Ljudlektion 4 Lindfors Kauko
2022-11-21 13:00 - 16:00 Introduktion till medieproduktion Workshop Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2022-11-21 13:00 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion IMP ws
2022-11-21 13:15 - 16:00 A218 Introduktion till medieproduktion Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2022-11-22 09:00 - 12:00 Introduktion till medieproduktion Workshop Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2022-11-22 09:00 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion WS: producentskap, manus & regi i 309 Engebretsen Nanna
2022-11-22 09:15 - 12:00 A206 Introduktion till medieproduktion Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2022-11-23 13:00 - 16:00 Introduktion till medieproduktion Workshop Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2022-11-23 13:15 - 16:00 A206 Introduktion till medieproduktion Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2022-11-24 09:00 - 12:00 Introduktion till medieproduktion Workshop Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2022-11-24 09:00 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion WS: producentskap, manus & regi i 309 Engebretsen Nanna
2022-11-24 09:15 - 12:00 A206 Introduktion till medieproduktion Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2022-11-24 13:00 - 16:00 Introduktion till medieproduktion Workshop Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2022-11-24 13:00 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion WS: Producentskap, manus & regi i 309 Engebretsen Nanna
2022-11-24 13:15 - 15:00 A206 Introduktion till medieproduktion Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2022-11-25 09:00 - 12:00 Introduktion till medieproduktion Workshop Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2022-11-25 09:00 - 12:00 A309 Introduktion till medieproduktion WS: Producentskap, manus & regi i 309 Engebretsen Nanna
2022-11-25 09:15 - 12:00 A206 Introduktion till medieproduktion Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2022-12-01 14:00 - 22:00 F472 Introduktion till medieproduktion Inspelning - ekonomigruppen (Albin & co)
2022-12-02 09:00 - 12:00 F472 IIMP inspelning grupp A Inspelning - ekonomigruppen (Albin & co)
2022-12-16 09:15 - 13:00 A309 Introduktion till medieproduktion Visning Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2022-12-19 09:15 - 13:00 A311 Introduktion till medieproduktion Tentamen Nordström Fred
2023-01-24 10:15 - 12:00 A311 Introduktion till medieproduktion Lindfors Kauko
2023-04-20 13:00 - 16:30 A311 Introduktion till medieproduktion omtentamen Omtentamen

Kurs och studieplanssökning