Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS
inom Film och Media
A. KREATIVITET

Läranderesultat

Kunskap
- Du har grundläggande kunskap om vad
produktion av medieprodukter innebär.
- Du kan grunderna i video- och audioteknik.
- Du kan grunderna i berättartekniker för att
göra en fortsatt kreativ verksamhet möjlig.

Färdighet
- Du kan de viktigaste produktionsprocesserna
för audiovisuell produktion.
- Du kan de grundläggande begreppen inom
audiovisuellt berättande.
- Du hanterar basutrustning i
enkameraproduktion och har bekantat dig med
central programvara för efterarbete av
audiovisuellt material.
- Du har grundläggande färdigheter för
produktionsarbete i grupp.

Förhållningssätt
-Du anpassar din kreativitet för att
tillsammans nå gemensamma målsättningar i
grupp.
- Du möter en publik genom att visa dina och ta
del av andras övningar.
- Du anpassar dig till att ge och ta emot
konstruktiv feedback.

Innehåll

Kusen består av två delar.
Grunder i audiovisuellt berättande består av
teori och praktiska övningar. De praktiska
övningarna handlar om att medvetet utnyttja
bild och ljuberättandet o i olika
påståendeövningar och perspektivövningar.
Teorin innehåller grunder i det filmiska
berättande och utnyttjandet av kameran och
ljudtekniken i berättandet.
Dramaturgidelen tar upp:
- Dramatiskt och episkt berättande ur ett
klassiskt perspektiv
- Struktur, anslag, presentation etc
- Karaktärer och karaktärsteckning
- Dialog - text och undertext
- Formatregler

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kommunikationen och informationen ges på kursen
via mail och Itslearning.

Litteratur

Otos, elävä kuva elävä ääni. Kari Pirilä, Erkki
Kivi.Like

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 110 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 35 timmar
 • Praktiska övningar - 85 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1. Examinationen sker genom analys
och diskussion om de övningar som gjorts
under kursen samt en personlig filmövning.
Examination 2: Godkända skriv- och
övningsuppgifter.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen.

Bedömningen i kursen presenteras under kursens
Kick Off.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Löv Monica
 • Nordström Fred
 • Nåls Jan

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-30 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Kick off, kort teori, uppgift 1 planering Grabber Klaus
2022-08-31 09:15 - 16:00 A313 Introduktion till berättande Gruppvisa tidtabeller, teknikgenomgång, inspelningsplan, uppgift 1 inspelning Grabber Klaus
Hallgren Niclas
2022-09-01 09:15 - 16:00 A313 Introduktion till berättande Uppgift 1 klipp Grabber Klaus
2022-09-02 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Uppgift 1 utvärdering Grabber Klaus
Nåls Jan
2022-09-06 11:30 - 14:00 F249 Introduktion till berättande Nåls Jan
2022-09-08 14:30 - 18:00 F249 Introduktion till berättande Nåls Jan
2022-09-13 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Uppgift 2 planering Grabber Klaus
2022-09-14 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Gruppvisa tidtabeller, uppgift 2 inspelningsplan, inspelning Grabber Klaus
2022-09-15 09:15 - 16:00 A313 Introduktion till berättande Uppgift 2 klipp Grabber Klaus
2022-09-16 10:30 - 16:00 Introduktion till berättande Uppgift 2 utvärdering Grabber Klaus
Nordström Fred
2022-09-20 10:00 - 12:00 F249 Introduktion till berättande Nåls Jan
2022-09-22 11:30 - 15:00 F249 Introduktion till berättande Nåls Jan
2022-09-27 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Uppgift 3 planering Grabber Klaus
2022-09-28 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Gruppvisa tidtabeller, uppgift 3 inspelningsplan, inspelning Grabber Klaus
2022-09-29 09:15 - 16:00 A313 Introduktion till berättande Uppgift 3 klipp Grabber Klaus
2022-09-30 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Uppgift 3 utvärdering Grabber Klaus
Nordström Fred
2022-10-03 10:00 - 12:00 F249 Introduktion till berättande Nåls Jan
2022-10-18 15:00 - 19:00 F249 Introduktion till berättande Nåls Jan
2022-10-20 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Uppgift 4 utvärdering 1/2 Grabber Klaus
Nåls Jan
2022-10-21 09:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Uppgift 4 utvärdering 2/2 Grabber Klaus
Nåls Jan

Kurs och studieplanssökning