Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande
förståelse av möjligheter och utmaningar som kreativa
företag har i den nuvarande ekonomin samt erbjuda
information om hur kreativa företag kan utveckla sina
tjänster och kreativitetsförmåga.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande förstå hur
ekonomiska, sociala och teknologiska ändringar påverkar

kreativa organisationers värdeskapande och management
praxis samt hurdana styrningsmetoder man kan tillämpa i
att styra kreativa företag framgångsrikt.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar (20 t), studentstyrda
presentationer (5 t) och självständiga studier (105 t) där
studenter bekantar sig med valda teorier om tjänste- och
relationsstyrning, nätverksstyrning, kreativitetsstyrning och
öppen innovation. I slutet av kursen skall den studerande
skriva en kursuppsats (70 poäng) och presentera den i
klassen (10 p). Varje studerande ger också feedback till en
klasskamrat genom att opponera en
kursuppsats (10 p). Den studerande förväntas också att
delta aktivt i diskussion i klassen (10 p). Det finns
obligatorisk läsning eller undersökningsuppgifter på nätet
för varje föreläsning.

Förkunskaper

Den studerande borde ha slutfört 80 sp av hennes
studieprogram. Den studerande borde också ha slutfört
eller hon deltar som bäst i en kurs i
forskningsmetodik, vetenskapligt skrivande eller
motsvarande (t.ex. Pro-seminarium). De studerande i den
tredje och fjärde årskursen i Film och TV –programmet
prioriteras i anmälningen.

Kursen ersätter följande kurser

Culture Business 2 (2008-10)
Kulturbusiness 2 (2008-10)

Mer information

Det finns 70% närvarokrav i föreläsningar och
presentationstillfället. Deadline för kursuppsatsen är
4.4.2011 kl. 12.00. Läraren distribuerar kursuppsatser för
opponering 5.4.2011. Den studerande förväntas att
förbereda sin opponering för presentationstillfället som
hålls 11.4.2011.

Litteratur

Det finns obligatorisk läsning eller AV-material för varje 

föreläsning. Litteraturen och AV-materialet hittar man som
open access källor på nätet eller genom Arcadas biblioteks
Nelli portal.

Obligatorisk läsning för föreläsningar:

L1: Change in the value-creation logic (14.2.2011)

Look for at least five different meanings for the concept of
‘value’ on the Internet. Who are the people who use these
concepts? In which contexts do they use the concepts?

Prahalad, C.K. & Ramaswamy, Venkat 2004: Co-creation
experiences: the next practice in value creation. Journal of
Interactive Marketing, Vol. 18, Iss. 3 (Summer), pp. 5-14.
Available through Nelli (see the home page of Arcada’s
library).

Hearn, Greg & Pace, Cassandra 2006: Value-creating
ecologies – understanding next generation business
systems. Foresight, Vol. 8, No. 1, pp. 55-65. (Available
through Nelli)

Whitla, Paul 2009: Crowdsourcing and Its Application in
Marketing Activities. Contemporary Management Research,
Vol. 5, No. 1, pp. 15-28. Available at: http://www.cmr Extern länk-
journal.org/article/viewFile/1145/2641

Usher, Nikki 2010: Why spreadable doesn’t equal viral: A
conversation with Henry Jenkins. Nieman Journalism Lab.
Available at: http://www.niemanlab.org/2010/11/why Extern länk-
spreadable-doesnt-equal-viral-a-conversation-with-
henry-jenkins/

L2: How to manage services and marketing of services?
(22.2.2011)

The Marketing Mix (4 Ps).
http://www.netmba.com/marketing/mix/ Extern länk

The Extended (Service) Marketing Mix (7 Ps):
http://business-fundas.com/2010/the-7-ps-of-services Extern länk-
marketing/

The Marketing Communications (Promotion) Mix.
http://davedolak.com/promix.htm Extern länk

Grönroos, Christian 1994: From Marketing Mix to
Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in
Marketing. Management Decision, Vol. 32, No. 2, pp. 4 –
20.

Ulaga, Wolfgang and Eggert, Andreas 2006: Relationship
value and relationship quality. Broadening the nomological
network of business-to-business relationships. European
Journal of Marketing, Vol. 40 No. 3/4, pp. 311 – 327.

Duncan, Tom and Moriarty, Sandra 1998: A
Communication-Based marketing Model for Managing
Relationships. Journal of Marketing, Vo. 62, Iss. 2 pp. 1-
13.

Roy, Donald P. & Cornwell T. Bettina 2003: Brand equity’s
influence on responses to event sponsorships. Journal of
Product & Brand Management; Volume: 12 Issue: 6; 2003
377 – 393.

L3: How innovative cultural entrepreneurs compete in
today’s market environment? – Case studies from the
music industry (1.3.2011)

Porter’s value chain:
http://www.netmba.com/strategy/value-chain/ Extern länk

Porter’s Five Forces of Competition:
http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml Extern länk

Porter’s generic strategies:
http://www.quickmba.com/strategy/generic.shtml Extern länk

Graham, Gary; Burnes, Bernard; Lewis, Gerard J. and
Langer, Janet 2004: The transformation of the music
industry supply chain – A major label perspective.
International Journal of Operations & Production
Management, Vol. 24, No. 11, pp. 1087-1103.

Lewis, Gerard J., Gary Graham, Glenn Hardaker 2005:
Evaluating the impact of the internet on barriers to entry in
the music industry. Supply Chain Management: An
International Journal Volume: 10, Issue: 5, Pages: 349 –
356.

Rosoff, Matt 2010: Spotify bleeding from licensing costs.
Business Insider. Available at: http://www.sfgate.com/cgi Extern länk-
bin/article.cgi?
f=%2Fg%2Fa%2F2010%2F11%2F22%2Fbusinessinsider-
spotify-needs-more-paying-subscribers-to-survive-
2010-11.DTL

Mike Masnick’s case study on Trent Reznor/Nine Inch
Nails
Available at: http://www.youtube.com/watch Extern länk?
v=Njuo1puB1lg&feature=player_embedded

Creamer, Matthew 2007: How Radiohead Is Rewriting
Rules of Online Revenue: Band lets fans decide how much
they want to pay to download lates record. Available at:
http://adage.com/digital/article?article_id=120980 Extern länk

L4: Managing myself and my company in the networked
environment (10.3.2011)

Lampel, Joseph; Lant, Theresa and Shamsie, Jamal 2000:
Balancing Act: Learning from Organizing Practices in
Cultural Industries. Organization Science, Vol 11, Iss 3, pp.
263- 269.

Blair, Helen; Gray, Susan and Randle, Keith 2001: Working
in film – Employment in a project-based industry.
Personnel Review, Vol. 30, No. 2, pp. 170-186.

Davis, Tim R.V. 2001: Integrating internal marketing with
participative management. Management Decision, 39/2,
pp. 121-130.

Chesbrough, Henry 2007: Embracing Open Business
Models – Even innovative companies can use a helping
hand or two. Optimize, Vol. 6, No. 1, p. 37. Available at:
http://openinnovation.haas.berkeley.edu/papers/Embracin Extern länk
g_Open_Business_Models.pdf

Biem, Alain and Caswell, Nathan 2008: A value network
model for strategic analysis. Proceedings of the 41st
Hawaii International Conference on System Sciences.
Available at:
http://www.openvaluenetworks.com/Articles/VN%20Model Extern länk
%20for%20Strategic%20Analysis.pdf

L5: Managing creativity (15.3.2011)

Scientific Management:
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_management Extern länk

RSA Animate: Drive - The surprising truth about what
motivates us. Available at:
http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc Extern länk

Anonymous 1999: Making workers more creative. The
Futurist, Vol. 33, No. 4, p. 59.

Andriopoulos, Constantine & Gotsi, Manto 2000:
Benchmarking brand management in the creative industry.
Benchmarking: An International Journal; Vol. 7, No. 5; pp.
360-372.

Powell, Shaun / Dodd, Chris 2007: Managing vision and
the brand within the creative industries. Corporate
Communications: An International Journal; Vol. 12, No. 4;
pp. 394-413.

Powell, Shaun 2008: The management and consumption of
organisational creativity. Journal of Consumer Marketing,
Vol. 25, No. 3, pp. 158-166.

Lundin, Rolf A. 2008: The beauty and the beast – on the
creativity/project management encounter. International
Journal of Managing Projects in Business, Vol. 1, No. 2,
pp. 206-215.

En lista för rekommenderad litteratur hittas på kursens
hemsida i 
Blackboard. Studenten förväntas att använda
den obligatoriska och rekommenderade litteraturen i
kursuppsatsen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs en kursuppsats (70 %), muntlig
presentation av kursuppsatsen (10 %), opponering av en
klasskamrats kursuppsats (10 %) och deltagande i
föreläsningarna och presentationstillfället (10 %).

Lärare

 • Haaranen Tuulikki
 • Hemming Alf

Examinator

Haaranen Tuulikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2011-04-30

Kursens tidtabell

The course has a special schedule extending from 14.2. to
11.4.2011. The lectures and student presentations are
held: 14.2.2011 12-16 A311; 22.2.2011 12-16 A310;
1.3.2011 12-16 A310; 10.3.2011 12-16 A310; 15.3.2011
12-16 A311; 11.4.2011 12-17 A311.

Examinationsformer

 • 2011-04-11 - Demonstrationer och presentationer
 • 2011-04-04 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning