Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden kan planera foleysession och utföra den.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att göra omfattande foleyarbete för olika filmer.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 43 timmar
  • Basgruppsarbete - 50 timmar
  • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning