Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att granska specifika tekniska eller
berättarmässiga problem inom området för foto & klipp

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
handskas med de tekniska eller de berättarmässiga problem som
masterclassen specifikt behandlat.

Innehåll

Innehållet varijerar från år till år. Närmare information om
kursinehållet ges på kick off tillfället. Under läsåret 2009-2010 är
temat RED One kameran

Förkunskaper

Filmfotografering och postproduktion

Litteratur

RED One kamerans bruksanvisning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 25 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
  • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Deltagande samt slutproduktion

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning