Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenterna en fördjupad och
allsidig kunskap om manusförfattande för fiktion

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

Innehåll

Ons. 17/2 - Introduktion till kursen, pitchning av elevernas
manusidéer, filmvisning.
Tor. 18/2 - Manusskrivarverktyg, dramaturgi och karaktärer.
Ons. 24/2 - Genomgång av elevernas synopsis och
karaktärsbeskrivningar.
Tor. 25/2 - Handling, tema, miljö och dialog på film.
Ons. 3/3 - Filmscener och deras funktion samt analys av
scener eleverna valt.
Tor. 4/4 - Gästföreläsare: Christoffer Mellgren – bl.a.
dialogskrivövningar.
Ons. 10/3 - Individuell manushandledning.
Tor. 11/3 - Den kreativa arbetsprocessen, läsning av manus
och filmvisning.
Ons. 17/3 - Manusreading/handledning av elevernas manus i
helklass.
Tor. 18/3 - Novell - novellfilmsmanus - novellfilm (originalidé
och adaptation).
Ons. 24/3 - Gästföreläsare: Saara Cantell – ett manus blir film.
Tor. 25/3 - Genomgång/utvärdering av elevernas filmmanus
(med ev. gästlärare)

Litteratur

Lindqvist, Fredrik: Att skriva filmmanus – konsten och
hantverket, Adastra Media, Stockholm 2009.
Seger, Linda: Advanced Screenwriting, Silman-James Press, Los
Angeles 2003.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 70 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 70 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och presentationer

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2010-03-25 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning