Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att efter textanalys självständigt gestalta fiktiv handling i bilder.

Läranderesultat

Målsättningen med kursen är att ge studenten rutin att bildplanera drama, fördjupa studentens förmåga att gestalta scenen i bilder med speciell hänsyn till det dramaturgiska elementen och överenskommen visuell stil.

Innehåll

Genomgång av regi vid fiktion, bildplaneringsprocess och hur handling gestaltas i bilder.

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 53 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning