Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att studenterna ska få kunskaper som innebär att
de kan arbeta fram nya koncept och formatprogram för TV, internet
och mobila media.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs ska studenten vara kunnig i att
skapa nya format och koncept för TV, internet och mobila media.
Kunna hantera och presentera format och konceptidéer i
synopsisform

Innehåll

Genomgång av alla typer av koncept och formatprogram i media.
Analys av programmens retoriska och dramaturgiska upplägg.
Produktion av egna koncept.

Förkunskaper

Studenten ska ha kunskaper motsvarande MK-2-007 Dramaturgi
och Retorik

Litteratur

Ingen kurslitteratur

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 60 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
  • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och presentationer

Lärare

Granath Thomas

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2009-03-30 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning